Minä materiaalina / Jumalainen näytelmä – Dramaturgisia työkaluja